CESTA DO JERUZALÉMA (skupina již uzavřena)

23.10.2019 – 31.10.2019
Izrael - Jeruzalém, Betlém, Judská poušť, Mrtvé moře
13.500 Kč + letenka

osmidenní prožitková cesta do Izraele

CESTA DO JERUZALÉMA

23.-31.10.2019

Po příletu do Tel-Avivu se přesuneme do Jeruzaléma, kde se na týden ubytujeme v židovském hostelu Abraham v centru města. Odtud budeme vyrážet na jednodenní výlety po starém Jeruzalémě, do Betléma, do pouště, k Jordánu a k Mrtvému moři.

Jeruzalém je místo silných zemských proudů. Jádro Země tady tryská v propojení s Nebem. Na tomto místě vždy probíhalo hodně bojů, boření a stavění a dalších bojů a boření a stavění. Svaté město je velice podivuhodné, propojuje na jednom místě tři monoteistická náboženství: judaismus, křesťanství a islám. Každé z nich má v něm svá nejsvatější místa – židé Západní stěnu Chrámové hory, muslimové zlatou mešitu a křesťané místa, po kterých kráčel Ježíš.

Možná zažijete pocit, že to tady znáte, a vzrušení z kroků po stopách Abraháma před 4.000 lety, krále Davida před 3.000 lety, Ježíše před 2.000 lety a poutníků, kteří se sem vydávali po tisíce let. Izraelci jsou přátelští, budete se cítit vítaní. V Jeruzalémě navštívíme místa svatá židům, křesťanům i muslimům. Uvidíme černě oděné muže spěchající do synagogy, uslyšíme mísící se zvuky kostelních zvonů a muezínů z minaretů. Navštívíme také Judskou poušť a nejnižší místo na Zemi (minus 400 m n.m.). V Mrtvém moři se položíme na hladinu vody s vysokou koncentrací soli, vyzkoušíme zábal z přírodního minerálního bahna.

 

 

 

 

 

Předběžný program:

1.den –  odlet do Tel-Avivu, letištní kontroly, přesun do Jeruzaléma, ubytování v hostelu, seznámení navzájem, informace o Izraeli

2.den – vyhlídka na Jeruzalém ze střechy muslimsko-křesťanské dívčí školy, obcházení hradeb Starého města, Kidronské údolí, návštěva muslimské základní školy, Ezechiášův vodní tunel, rybník Siloe a pramen Gihon. Omývání nohou v místech, kde Ježíš uzdravil slepého. Davidovo město - nejstarší vykopávky. Vstoupení do Jeruzaléma Sionskou branou. Arménská čtvrť.

3.den – židovský den – vstoupení do Jeruzaléma Jaffskou bránou, Davidova pevnost a muzeum dějin Jeruzaléma, návštěva synagogy, židovské uličky, Zeď Nářků, náměstí Hurva. Hrob krále Davida. Hora Sion a opatsví zesnutí Panny Marie s kryptou. 

4.den
– křesťanský den – Olivová hora, mešita Nanebevstoupení, Pater Noster, hrobky Proroků, židovské hřbitovy, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Kostel všech národů, pravoslavný chrám Marie Magdaleny, Mariina podzemní hrobka vytesaná ve skále – místo jejího Nanebevzetí. Vstoupení do Jeruzaléma Lví branou. Kaple narození Panny Marie, Kostel sv. Anny, nádrž Behtseda, kde Ježíš uzdravil chromého. Vězení Barnabáše a Ježíše, Kaple Bičování, nádvoří, kde Pilát soudil Ježíše, Helenina cisterna, klášter koptských mnichů. Ježíšova Křížová cesta, Chrám Božího hrobu, Golgota.

5.den– muslimský den – vstoupení do Jeruzaléma Damašskou bránou, arabské uličky a trhy, návštěva mešity. Chrámová hora a Zlatá mešita. Zahradní hrob a druhá golgota. Odpoledne výlet do Betléma k chrámu Narození. Mléčná jeskyně.

6. den– Judejská poušť, pro zájemce výstup k pevnosti Masada, pláž Ejn Gedi – koupání u Mrtvého moře –  léčivé bahno, sůl.

7. den– památník Yad Vashem na Herzlově hoře, odpoledne individuální program dle zájmu každého, možnosti dodáme.

8.-9. den – přesun do Tel-Avivu, možná přes celodenní výlet přes Galilejské jezero, Kafarnau, Jordán. Přespání poslední noc v Tel-Avivu, koupání v moři na pláži, prohlídka staré Jaffy, odlet do Prahy

Program se může měnit dle aktuální politické situace, počasí a stavu skupiny.

Doprovodný program:

Na židovských, arabských a křesťanských nejsvatějších místech budeme pobývat, sdílet v kruhu, číst o historii, zpívat aramejský otčenáš. Po večerech budeme dataprojektorem na zeď v pokoji hostelu promítat tematické filmy.

Cestu vedeMarkéta Černocká a Ludmila Černocká

Skupina: cesta je plánovaná pro malou skupinku 10-12 osob, vzhledem ke sdílení společných pokojů v hostelu, snadné přesuny veřejnou dopravou, vaření, individuální přístup. Cena je spočítána pro tuto velikost skupiny. Pokud se skupina nenaplní, Cesta v tomto termínu nebude uskutečněna. Maximální velikost skupiny je naopak 14 osob - pokud se Cesta naplní na tento stav, dopřeje si celá skupina díky lepšímu rozpočtu celodenní soukromý autobus na výlet k Jordánu, do Jericha či Galilejskému jezeru.

Rozpis ceny: 
4.000 Kč – příspěvek za Cestu (organizace, lektorování, program, průvodcování, vaření, chystání).
9.500 Kč – „balíček na pobyt v Izraeli“ - ubytování, doprava po Izraeli, městská doprava, celodenní stravování, vstupy do všech památek, příspěvek na letenky průvodců. Pokud se balíček nespotřebuje celý, bude vám jeho zbytek vydán v šekelech pro vaše nákupy.

Celkem tedy 13.500 Kč + letenka (cca 7.000 Kč).

Počet dní Cesty: celá cesta zabere 9 dní, z toho 5 dní pracovních, víkend a svátek.

Ubytování: Abraham hostel v Jeruzalémě – v pokoji pro 8-10 osob na palandách, čisté ložní prádlo a ručníky, toalety a teplé sprchy na chodbě, k dispozici velká společenská místnost s televizí, houpacími sítěmi a dalšími atrakcemi, kdykoli zdarma teplý čaj, wifi. Ubytovaní lidi z celého světa. (Možnost zaplatit si soukromí v samostatném pokoji – ale drahé).

Stravování:
Snídaně hostelová – formou švédských stolů (pečivo, máslo, vajíčka, sýr, čerstvá zelenina, marmeláda, jablka, čaj, džus). U snídaně se dá najíst na celý den.
Oběd – námi nachystaný studený, rozložený na šátku pro všechny (např. český chleba s máslem, sýr, vegepaštiky, vajíčka, jablíčka  a  sušenky…). Kdo chcete více, přezásobte se z domu nebo ochutnejte izraelská a arabská jídla z ulice.
Večeře – námi připravovaná vegetariánská jídla v kuchyňce v hostelu ze surovin a čerstvé zeleniny z místního trhu.

Doprava po Izraeli:
Veřejnými autobusy nebo sběrnými taxi „šeruty“ z letiště a na letiště, do Betléma, do pouště, k Mrtvému moři a zpět. Po Jeruzalémě většinou pěšky, někdy tramvají.

S sebou:
Platný cestovní pas, letenku, dobré boty, lehké oblečení přes den, svetr a teplé oblečení na večer (velký rozdíl teplot – oblast pouště), pokrývku hlavy, plavky, láhev na vodu a malý batůžek na výlety. Doporučujeme i opalovací krém, gumové boty do vody, nádoby na nabrání soli a léčivého bahna z mrtvého moře - dovezete tak domů suvenýry.

(Pokud budou letenky nakonec noční, tak deku a karimatku na noc na letišti – uvidíme dle letenek, možná to nebude potřeba, někdy je a někdy není).

Počasí: 
Přes den teplo, slunečno, v noci chladno. Občas prší.

Izraelský týden: 
Izraelský pracovní týden trvá od neděle do čtvrtka, víkend je pátek a sobota. V pátek se všude zavírá dřív – před začátkem židovského sabatu, který začíná v pátek po západu slunce. O sabatu je všude zavřeno, nejezdí ani doprava. Muslimové mají svátek v pátek. Podle toho bude uzpůsoben náš program.

Jazyky:
V Izraeli se mluví hebrejsky a arabsky. Země je velmi multikulturní, obyvatelé pocházejí ze všech zemí světa. Téměř všude se dá domluvit anglicky.

Peníze:
Izraelskou měnou je nový izraelský šekel (NIS). Aktuální kurz najdete na internetu. V Izraeli je lze směnit k bankách nebo vybrat přímo na ulici z bankomatu kartou (osvědčilo se).

Přihlášky k říjnové Cestě: 

marketa@praminky.cz , 776 662 435

přihlášky do 15.6.2019. V tuto chvíli máme koupené letenky a skupina je uzavřena.

tady je odkaz na můj film CESTA DO IZRAELEhttps://www.youtube.com/watch?v=q7F7r4zBLtA&t=8s

Tady fotky z Cesty do Jeruzaléma se skupinou letos v únoru: http://praminky.cz/fotogalerie/CESTA-DO-JERUZALeMA-a-severni-Izraele/58/

Tady fotky z Cesty do Jeruzaléma se skupinou v roce 2018: http://praminky.cz/fotogalerie/CESTA-DO-JERUZALeMA-unor-2018/58/

a tady fotky z cesty do Jeruzaléma se skupinou v roce 2014:  http://praminky.cz/fotogalerie/CESTA-DO-JERUZALeMA/58/

Píseň Jeruzalém (Jaroslav Nohavica): https://www.youtube.com/watch?v=QQTcejkk0Ng

píseň Jeruzalém ze zlata (Pavlína Jíšová): http://www.youtube.com/watch?v=tbdgA_awZ8I