PO PROUDU MALÉHO DUNAJE II.díl

26.08.2020 – 28.08.2020
Malý Dunaj z Jelky do Jahodné
2.020 Kč

třídenní podzimní slovenská plavba

PO PROUDU MALÉHO DUNAJE II.díl

třídenní podzimní slovenská plavba

na svatého Václava


26.-28.9.2020

Podzimní plavba na Slovensku na konec vodácké sezóny. Den se zkracuje, noc prodlužuje. Táboření, večery u ohně s kytarou a mírným programem. Plout budeme na gumových kánoích Baraka a Pálava. Vítáme otrlé kamarády!

Cena: 2.020 Kč zahrnuje: jídlo 3x denně + svačinky,  příspěvek na organizaci a materiál, případné kempy, příspěvek na benzín doprovodného vozidla s vozíkem, zapůjčení veškerého vodáckého vybavení z půjčovny, dopravu lodí. Nezahrnuje vstupenky do pamětihodností. Pro sociálně slabší možnost čerpat příspěvky ze Sofondu. Ozvěte se, kdo potřebujete.

S sebou bude potřeba: stan, teplý spacák, karimatka, dobrá pláštěnka!, baterka, nůž, ešus nebo miska, lžíce, láhev na vodu, hygienické potřeby, oblečení do každého počasí! Povinně kompletní oblečení navíc na převlečení pro případ převrácení lodě a namočení.  Další věci obdrží přihlášení do mejlu. 

Noclehy: Spát budeme ve vodáckých kempech i mimo ně ve stanech (stany si musíte zajistit sami, případně kdo nemá, může být ubytován u někoho, kdo má - hlaste se oběma směry). Pokud bude kemp či tábořiště nefunkční, vždy bude dovezena v barelu pitná voda.

Jídlo na putování bude zajištěno  3x denně. Ráno teplé obilné kaše. Obědy na této podzimní akci také vaříme - obvykle teplou polévku + pečivo, pomazánku. Večer bude nachystáno navařené vegetariánské jídlo. Občas možná k tomu opečete špekáček. Začínáme obědem v sobotu, končíme obědem v pondělí. Každý den dostanete i sladké svačinky.

Doprovodné auto pojede s přívěsným vozíkem podél řeky, přiveze každý večer nádobí na vaření, potraviny, vaše batohy, spacáky a stany (aby byly v suchu), takže můžete po celý den jet v lodi nalehko jen se sudem se svými věcmi. V případě nouze naloží i nemohoucího vodáka.

Lodě: řeku budeme sjíždět na dvoumístných gumových kánoích z půjčovny. K lodi bude mít každá dvojice půjčený vodotěsný pytel na osobní věci a každý pádlo a vestu. Zamilovaní partneři mohou plout v lodi spolu, ostatní účastníci se budou v lodích každý den střídat s ostatními lidmi.

Trasa a zkušenosti: Vyplujeme z Jelky (= z místa, kde jsme předloni skončili). Řeka mírně teče 4 km/hod, je široká, bez záludností, nečekají nás žádné divočiny. Skončíme v Jahodné. Cestou budou 2 hodnotná KPČ v podobě velkých vodních mlýnů. Podmínka účasti je umět plavat.


Začátek akce: sobotu 26.9. v 10:00 v JELCE v cukrárně. 
Konec akce: v pondělí 28.9. ve 14:30 h v JAHODNÉ.

Na Slovensko se vyjíždí až v sobotu brzy ráno rychlíkem z Brna. Nebrňáci přijedou v pátek večer do Brna a přespí u kamarádů k rannímu odjezdu. Plujeme 3 dny a přespáváme venku jen 2 noci s ohledem na podzimní podnebí.

TAM - sobota 26.9.:
Brno hl.n...................................6:21 EC Metropolitan

Bratislava, hl.st.........................7:50
---------------------------------------------------------------------------
Bratislava, hl.st..........................8:05 Os 
Bratislava - Vrakuňa..................8:19
------------------------------------------------------------------------------
Bratislava,, Vrakuňa, Píniová..................8:39 Bus 102408 27
Most pri Bratislave,, Dunajská ul.............8:45
-------------------------------------------------------------------------------
Most pri Bratislave,, Dunajská ul..............9:21 Bus 202402 14
Jelka,, cukráreň........................................9:54


ZPĚT - pondělí 28.9.:
Jahodná ...............................14:45 Bus 202401 34
Galanta,, žel.st......................15:15
---------------------------------------------------------------
Galanta..................................15:25 R Gemeran
Bratislava, hl.st.......................15:58
--------------------------------------------------------------------
Bratislava................................16:10 EC Metropolitan
Brno, hl.n.................................17:37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotky z předloňského podzimního Malého Dunaje - úsek z Bratislavy do Jelky: http://praminky.cz/fotogalerie/PO-PROUDU-MALeHO-DUNAJE/58/

Přihlášky: Markéta Černocká, jezi@centrum.cz
776 662 435

fotkofilm z předloňských plutí (Malý Dunaj je v závěru): Po proudu řek III.díl


Malý Dunaj je rameno řeky Dunaje s délkou 128 km na jižním Slovensku. Malý Dunaj teče stálým, mírným proudem. Od hlavního toku Dunaje se odděluje za zdymadly u Slovnaftu v Bratislavě v nadmořské výšce 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. U Kolárova se vlévá do Váhu a spolu s ním u Komárna v nadmořské výšce 106,5 m n. m. do Dunaje. Na toku leží obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytváří nejrozsáhlejší říční ostrov v Evropě, Žitný ostrov, který je jednou z největších zásobáren pitné vody. Okolí Malého Dunaje tvoří povětšinou louky a pole, které jsou však od samotného toku odděleny několik desítek metrů širokým pásem lužního lesa.  Z savců jsou zde zastoupeny vydra říční, nutrie říční a ondatra pižmová, z ptáků se zde vyskytují zejména labuť velká, volavka popelavá, lyska černá, čáp bílý, ledňáček říční, kachna divoká. Ryby vyskytující se v toku Malého Dunaje jsou sumec velký, štika, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, karas obecný, plotice obecná, mník jednovousý. Hlavními dřevinami rostoucími v okolí Malého Dunaje jsou topol černý, topol bílý, vrba křehká, vrba bílá, jasan ztepilý, pajasan žláznatý a olše lepkavá. Bohatě zastoupeny jsou také křoviny, hlavně hloh, plamének plotní, svída krvavá, brslen evropský, chmel otáčivý a břečťan popínavý. Z vodního rostlinstva jsou zastoupeny především leknín bílý, stulík, vodní mor kanadský, stolístek, orobinec, okřehek menší. Na Malém Dunaji se zachovaly čtyři historické vodní mlýny. V Jelke, Tomášikova a Jahodné jsou to kolové mlýny, v Kolárově plovoucí (lodní).  Mlýny jsou přeměněny na muzea v přírodě (skanzeny). Malý Dunaj se dá využívat na vodní turistiku. Splutí Malého Dunaje patří k nejkrásnějším zážitkům trávení volného času na Slovensku. Je vhodný i pro začátečníky či rodiny s dětmi. Výška hladiny řeky v důsledku existence vypouštěcího objektu na místě oddělení řeky z hlavního toku Dunaje téměř nekolísá. V důsledku toho je Malý Dunaj ušetřen větších záplav, které na jiných řekách přinášejí mnoho odpadu „zavěšených“ na stromech. Příroda okolí řeky se proto dá povětšinou přirovnat k „džungli“. Splutí Malého Dunaje patří mezi nezapomenutelní zážitky.