ženský kruh s Markétou v Praze

25.10.2020 15:30
sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha-Karlín
250 Kč

odpolední setkání pro ženy v Praze, se zpěvem manter s Leonkou

Ženský kruh

s Markétou


nedělní odpoledne 25. října 2020
15:30 – 19h

sál Valkýra, PRAHA - KARLÍNOd dávných časů bylo v přirozenosti žen společně se scházet. Tak mohly ženy prožívat svou ženskost, vnitřní krásu a sílu, ale zároveň jemnost a zranitelnost. V současné době je tato tradice na mnoha místech oživena a ženy se znovu schází ke společnému sdílení, tanci, léčení.

Zvu vás, ženy, k říjnovému odpolednímu setkání do kruhu žen. V bezpečném prostoru tohoto kruhu může každá žena vyprávět svůj příběh, sdílet své téma, užít si podporu ostatních žen, naslouchat nebo jen tak pobýt. Ženský kruh dává ženám sílu pro běžný život doma v rodině.

Na setkání se naučíme také některou z technik, které pomáhají v životě a ve vztahu k Sobě. Předáme si to, co mohou dostat ženy jen od dalších žen. Zažijeme atmosféru společného setkání  v Přítomnosti a načerpáme energii. Budeme vnímat tělo při tanci. Budou používány konstelační náhledy, meditace,  modlitby, aj. Na tomto kruhu bude hostem Leona Manton – se svým uměním zpěvu krásných manter z celého světa.

Přijít můžete ve svobodě bez přihlašování.  V radosti i ve smutku, v podpoře i v bolesti. Na toto setkání je zvaná každá žena, nezáleží na věku, vzdělání či barvě sukně. Přiveďte svou kamarádku, maminku, dceru, sestru, kolegyni. V různorodé skupině můžeme pocítit úctu ke zkušenostem starších a zároveň respekt k názorům mladších. Můžete s sebou přinést i něco na výzdobu místnosti nebo na chuť pro ostatní ženy.


Datum setkání v Praze: 25.10.2020 To je den, který má 25 hodin!
Čas 15:30 – 19:00.


Místo:
Sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha - Karlín (vnitroblok)
https://salvalkyra.webnode.cz/nase-prace/

Příspěvek: 250 Kč

Lektorka: Mgr.Markéta Černocká, marketa@praminky.cz  776 662 435

Milé ženy,
současné nařízení nosit ve vnitřních prostorách roušky je dáno Ministerstvem zdravotnictví. Není to vydáno jako zákon. Listina základních práv a svobod, která je vedle ústavy nejsilnějším právním dokumentem, říká, článek 4: "Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem." Roušky na ŽENSKÉM KRUHU nejsou povinností, ale dobrovolné. Já ji mít nebudu. Pokud chcete, vezměte si ji. 
Markéta Černocká