Terapie

Individuální terapie - soukromé konzultace

Nabízím soukromé konzultace (sezení, terapie) pro ty, kdo cítí, že chtějí přijmout pomoc v nějakém životním období. Jsem tady pro vás, kteří si dovolíte věnovat čas pro sebe. Prozkoumat to, co nevyhovuje, omezuje, bolí. Rozhodnout se něco v životě změnit.

Pracuji převážně s metodami regresní terapie, NLP, etikoterapie, energetické čtení, individuální konstelace + další techniky a jejich prolínání. Záleží na síle vašeho rozhodnutí pro změnu, mých zkušenostech přes životy, spočívání v Přítomnosti, zření srdcem. Nezalepuju díry, přijdete-li, jdete po cestě k Sobě. S každým člověkem pracuji individuálně a intuitivně. Jsem ve spojení se světlem a v modlitbě, aby se pro vás ukázalo to, co je pro vás v tu chvíli správné. Většinou spolu sedíme 2-2,5 hodiny na jednu konzultaci. Nabízím přístupy, kdy se klient s mou podporou a vedením musí sám aktivně zapojit vlastním prožíváním.

Ukázky témat: problémy ve vztazích (rodiče, partner, kolegové), problémy ve vztahu k sobě samému (sebehodnota, vlastní tělo, poruchy příjmu potravy), vztah k žití v těle na Zemi, spirituální témata, problémy v práci, fyzické potíže (bolesti hlavy, břicha, a jiné), problémy bez zjevné příčny (migrény, koktavost, alergie), pomoc se zpracováním traumatu (rozchod, rozvod, potrat, znásilnění, sexuální zneužívání, ztráta blízké osoby), pocity, se kterými si nevíme rady (lítostivost, vztek, smutek), fobie, deprese…, ale i „jen“ zmatek, nejistota, různé strachy (z výšek, lidí, uzavřených prostor) a další. Témata, se kterými přicházíte, mohou být velmi různá.

Cokoli si v sobě neseme, někde vzniklo. V podvědomí máme celý život. S pravdivým pohledem na hluboké věci ve vás pocítíte znatelnou úlevu. Práci na psychice propojuji s fyzickým tělem.

Příběhy z terapií

Čaroděj
Velekněžka

Objednání

Soukromé konzultace poskytuji v BRNĚ na adrese Krásného 49, po dohodě možno i jinde (i v jiných městech). Cena je 1200,-/setkání. Setkání trvá cca 2-2,5 hodiny. Není možné přijít na kratší dobu, hluboké proměny potřebují svůj čas. V případě zájmu mne prosím kontaktujte. Termín setkání si se mnou můžete domluvit telefonicky na čísle 776 662 435.

Markéta Černocká
Krásného 49, Brno

Tel.: 776 662 435
Zapsáno v Živ.rejstříku
IČO 886 34 507
Číslo účtu:
2000241233 / 2010 (Fio)