Zahraniční cesty

Cesty do vzdálených krajin jsou poutě na určitá silná místa. Zároveň jsou iniciačním aktem. Jak se dotkneme chodidly těch míst, tak se něco spustí, pokud jsme tam kdysi žili. Dotknout se míst dávných civilizací je transformační. Necháváme na sebe působit jejich energii, necháváme je promlouvat, spojujeme se s nimi, rozpomínáme se, čerpáme z moudrosti a paměti míst.

Cesty do dalekých krajů jsou dobrodružné, vnějšně i vnitřně poznávací. Umožňují ochutnat země takové, jaké jsou. Bez cestovek a zázemí. Procházíme starobylá místa, prociťujeme památky, dotýkáme se země, smýváme prach v mořích.

Cesty pořádám pro malé skupinky kolem 10 osob, vzhledem ke sdílení společných jednoduchých ubytování, snadné přesuny veřejnou dopravou, vaření, individuální přístup. Pobýváme na svatých místech různých náboženství i jiných silných kulturních i přírodních místech. Po večerech zpíváme, sdílíme v kruhu, čteme si o historii, promítáme malým dataprojektorem tematické filmy.

CESTA a každé Putování, ať už pěšky, na kole, na lodích nebo do zahraničí, je pro mě vždycky možnost předávat SVOBODU. Nechávat každému svobodný prostor pro myšlení. Vedení do velké svobody právě tou spontánní nezajištěností akcí, do prostorů, kde nejsou jistoty, kdy nikdo nevíme, kde se bude spát a co přijde druhý den. Protáhnout lidi vším. Hodnota není jen v cestování, ale i v prožitcích. Učí to "nás zápaďáky" přijímat cokoli, zbavuje všeho lpění, což už je duchovní práce, jen podaná nenápadným způsobem. Tímto cestováním se tvoří hluboké rýhy svobody ve vědomí. Na cestách lidi dostávají napojení na vyšší sféry, důvěru, že jsou i v nezajištěných a měnících se prostorách, stále v bezpečí. Zážitek objímání Přítomností a prožitek nedokonalosti, která patří k životu na Zemi a jejíž přijetí přináší pokoru obyčejného bytí.

Cesty, které jsem organizovala:

CESTA DO INDIE – listopad 2013, ve spolutvorbě se Štěpánkou Trenz
článek o Cestě do Indie s vozíčkáři v časopise Regenerace
Zde můžete zhlédnout Slavný film SAB KUČ MILEGA nahraný během této cesty. (a zde krátké video z recesního setkání – uctění Šivova lingamu v Brně po návratu z cesty)

CESTA DO IZRAELE – říjen 2014, s Haskym (fotky z cesty do Jeruzaléma)

CESTA DO INDIE – prosinec 2014, ve spolutvorbě se Štěpánkou Trenz a Kalyani (fotky z této cesty)

CESTA DO ŘÍMA – duben 2015, ve spolutvorbě s Jurou Žemlíkem (fotky z cesty do Říma )

CESTA DO NEPÁLU – březen 2016 (fotky z cesty do Nepálu )

CESTA DO JUGOŠKY – červen 2016, ve spolutvorbě s Jurou Žemlíkem. Zde můžete zhlédnout film Cesta do Jugošky

CESTA DO LADAKHU – září 2016, ve spolutvorbě se Štěpánem Pastulou. Zde můžete zhlédout film DOTEKY HIMALÁJÍ.

CESTA DO NEPÁLU - březen 2017 (fotky z této cesty)

SLOVENSKO!NAOZAJ? - červen 2017, ve spolutvorbě s Jurou žemlíkem. Zde můžete zhlédnout film Slovensko, naozaj.

CESTY DO IZRAELE - únor 2018, s Haskym (fotky z této cesty), s maminkou a seniory (fotky z této cesty).

CESTA DO JERUZALÉMA A SEVERNÍ IZRAELE - únor 2019, s maminkou (fotky z této cesty)


Cesty, kterých jsem se v poslední době účastnila

Cesty do Francie, květen 2011 a 2013, s Kalyani a Pavlem Veselým
Cesta do Indie, leden/únor 2013, se Štěpánkou Trenz
Cesta na Bali, březen 2014, s Kalyani a Lucií Roučovou
Cesta do Egypta, březen 2015, s Lenkou Marií Kushi

Soukromé cesty

CESTA DO GRUZIE, srpen 2007. Deník z této cesty stopem: deník Cesta do Gruzie

CESTA DO IZRAELE, únor 2014. Z této cesty ke zhlédnutí film Cesta do Jeruzaléma

CESTA DO NEPÁLU, únor/březen 2015. Z této cesty ke zhlédnutí film Cesta do Nepálu

CESTA DO IRSKA, září 2017. Náladový obrázek: Cesta do Irska

CESTA DO SANTIAGA, červen 2018. Film z této cesty: Cesta do Santiaga