Etikoterapie

Zvyk – éthos.
ETIKOTERAPIE – TERAPIE ZVYKŮ
.

Etikoterapie léčí zvyky, vnitřní postoje, které nejsou v řádu. Pomáhá narovnat se, stát samostatně – sama a statně, vzpřímeně, ne na úkor druhých, ale ani na úkor Sebe. Pomáhá rozvinout individualitu, přijímat zodpovědnost za své skutky, slova i myšlenky.

Současná medicína léčí nevědomé nemocné a udržuje je v tom. Etikoterapie se pohybuje v oblasti příčin a tam uzdravuje. Zkoumá, kam člověk TEĎ došel ve svém vnitřním vývoji. Přenáší zodpovědnost zpátky na člověka, podporuje jeho vývoj, zdraví a nezávislost. (Například místo vyříznutí mandlí zkoumá, co člověka „drží pod krkem“, co se člověk komu „bojí říct“, co „nedobrého“ komu řekl a co se mu díky tomu usadilo na mandlích…).

Etikoterapeut člověku naslouchá, naslouchá jeho životnímu příběhu a vnímá mylná přesvědčení, která ho dovedla do nemoci. Nechává člověku jeho vlastní zkušenost, jeho zodpovědnost a jeho moc. Pomáhá mu jedině tak, aby on byl mocný, ne nemocný. Pomáhá mu vlastním příkladem, modlitbou, nabídkou. Nemocný sám soustředí své síly do svého uzdravení. K vyléčení musí obnažit duši, vyjít ven tím, co má v sobě, pojmenovat to, dojít k rozhodnutí, přivést ho do svalů, do hmoty, do nových skutků. Musí odpustit a opustit minulost a změnit pohodlné zvyky ve svém životě.

Etikoterapii, která se v Čechách rozvíjela za 1. republiky díky osobnosti doktora Ctibora Bezděka, oživil v současné době MUDr. Vladimír Vogeltanz. Díky svým knihám, seminářům a konzultacím s nemocnými pomohl vyléčit mnoho i těžce nemocných „pacientů“ nejen s rakovinami – kteří se pro vyléčení ale sami rozhodli.

Etikoterapie místo nemocnic je pro lidi, kteří přijímají zodpovědnost za nemoc a netrvají na roli oběti nemoci.

Literatura zabývající se Etikoterapií:

Bezděk, Ctibor – ZÁHADA ŽIVOTA A SMRTI (Fontána 1995)
Bezděk, Ctibor – ZÁHADA NEMOCI A UZDRAVENÍ (Fontána 2000)
Vogeltanz, Vladimír – CO S DOKTOREM (Fontána 1997)
Vogeltanz, Vladimír – CO S DOKTOREM 2 (Fontána 2007)
(Vosá, Janča, Zentrich, Vogeltanz – JÁ BEZPRSÁ (Fontána 1995)