Rodinné konstelace

Semináře systemických konstelací

Konstelace umožňují v kruhu lidí nahlédnout do nitra člověka a uzdravit to, co jsme v podvědomí doteď neviděli. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v běžném životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly. Život se nám ukazuje po kouskách, jak jsme připraveni a ochotni vidět.

Jak probíhá „stavění konstelace“ na semináři?

Klient se posadí vedle mě (lektora) a popíše svou motivaci. Po krátkém rozhovoru si vybere z ostatních účastníků podle pokynů zástupce za členy své rodiny i za sebe, rozestaví je v prostoru místnosti podle svého pocitu. Potom si sedne na své místo a pozoruje. Jednotliví zástupci na vyzvání lektora popisují své pocity, vztahy mezi sebou a hledají si správné místo. Působí na ně konstelační pole klientova systému, proto cítí pocity členů klientovy rodiny, i když je neznají. Často vnímají jemně i jejich obtíže na svém těle. Můžeme pozorovat působení síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému nezávisle na jejich chtění. Během konstelace klient vnímá celý obraz vytvořený ze zástupců a jeho proměny na sebe nechává působit. Řád Lásky, podle kterého se konstelace proměňuje, hojí, uzdravuje vztahy, odhaluje rodinná tabu a působí na všechny zúčastněné. Zaznívají léčivé archaické věty, je projevována úcta a vděčnost, všichni vnímají proměny energií. Systém, na který se dívají, se postupně dostává do rovnováhy. Klient i ostatní prochází vnitřně k novým uvědoměním a změnám postojů. Ke konci vstoupí do konstelace i sám klient a zaujme své místo. Lektor konstelaci neřídí svými úvahami a předpoklady. Nechává ji plynout, s důvěrou spočívá v Sobě a vnímá ten obraz, dívá se otevřen tomu, co přichází.

Tento zvláštní styl práce se nazývá fenomenologická metoda. Je to vlastně prosté setrvávání v PŘÍTOMNOSTI a její čtení. V každé chvíli si dovoluji nevědět a s důvěrou čekám na inspiraci, která se dostaví ve formě vnitřního obrazu, pocitu, jemnou změnou na mém těle nebo se ukáže na předmětech a lidech okolo – a pak mluvím, dokud slova tečou. Osobnost a vědomosti u toho nesmí překážet, potřebuji jen co nejvíc prostupné a projasněné své tělo, přes které přiteče, co má být zrovna klientovi a skupině ukázáno.

Co konstelace účastníkům přináší?

Rodinné konstelace umožňují nahlédnout do nitra člověka a v podvědomí odhalit to, co jsme doteď neviděli. Přináší možnost uvidět obrazy svého vlastního nitra i dosud skryté širší souvislosti z rodu. Uzdravit situace a postoje, transformovat starou bolest, uvolnit tok energie. Pocítit SÍLU svého rodu. Přinést podporu pro změny v životě, radost, uzemnění, rozšíření vědomí, větší citlivost, změnu myšlení, vystoupení ze starých vzorců. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly. V konsteci se během hodiny odehrají události, které by se jinak děly třeba roky.

Pomocí systemických konstelací lze nahlédnout nejen na rodinu a partnerství, ale třeba také na nesoulady na pracovišti, peníze, nemoci, jednotlivé části těla či osobnosti. Téma účastníků může být tedy zdravotní, partnerské, rodinné, pracovní či jiné. Pro každého bývá přínosem účastnit se i témat ostatních, která se často týkají i nás samých. Záměr klienta a atmosféra podpory celé skupiny dodává konstelaci hluboký účinek. Každý zástupce je zároveň obohacen svou rolí. Vkládá sebe ve prospěch druhého, prochází si bolestí, uvolněním, uvědoměním, aby nakonec proudila láska. Řešení se dotýká i všech ostatních zúčastněných – zástupců i pozorovatelů. Poučení přichází pro celou skupinu, skupina je proměňována jako celek.

Kdo se může semináře zúčastnit?

Semináře vedu ve skupině 7-12 lidí, většinou jeden den (jednodenní semináře). Účastníci by měli být starší 21 let. Rodinných konstelací se může zúčastnit zájemce z veřejnosti sám za sebe nebo i s dalšími členy rodiny. Rozhodující je upřímný zájem skutečně proměnit to, co je v jeho životě v nesouladu. Na seminářích se zabýváme osobními tématy, která si přináší sami účastníci. Každý má prostor pro vlastní konstelaci. Přijít může kdokoliv s odvahou podívat se na své téma do hlubších souvislostí. Přijít může i kdokoli bez „svého“ tématu podpořit kruh a vidět. Součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost.

Konstelační písnička

Tady si můžete na Youtube poslechnout písničku o konstelacích s fotkami z mých seminářů. Píseň zkomponoval Marek Dohnalík, nahrávku jsme nazpívali s přáteli: Píseň Konstelační

Článek o konstelacích z pohledu účastníka

Jak se na seminář konstelací připravit?

Co je dobré mít zjištěné před konstelací…

Informace o členech své současné rodiny a informace o předcích 2 – 3 generace zpět. Zejména „neobvyklé události“, např.: předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři, bývalí partneři rodičů, první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů, vyloučení někoho z rodiny, vydědění, narušené vztahy, adopce, emigrace, zabavený a ukradený majetek, užitek z neštěstí druhých – získání domu apod., vážné nemoci, závislosti, znásilnění, spáchané křivdy, rodinná tabu, účast ve válce, válečné oběti, kněží a jeptišky v rodině…

Pokud si nevzpomenete nebo nemáte možnost zjistit, nevadí to. Co bude potřeba, vyplyne z konstelace „samo“. V bezpečí semináře jsou vítána všechna témata účastníků. Nemusíte mít s konstelacemi žádnou zkušenost. Účast je možná i bez záměru pro vlastní konstelaci – pro každého bývá přínosem účastnit se i jen témat ostatních. Někteří lidé přicházejí opakovaně zastupovat role ostatním, jelikož se často týkají i jich samých.

Jak jsem se já dostala ke stavění konstelací

Jednou na ulici v Brně jsem při slovní zmínce o konstelacích při hovoru dvou lidí uslyšela velmi silně vnitřní hlas: „Toto budeš dělat“. Nevěděla jsem tehdy ještě o konstelacích vůbec nic. Ale cítila jsem silné vedení. Moje pozornost byla od té doby zaostřena na další zmínky o konstelacích. Brzy jsem z jedné nástěnky v obchodě zdravé výživy ukořistila letáček na akce v Osho centru Shangri-la u Karlových Varů a vydala se tam rovnou na dvouletý trénink Rodinných konstelací a pohybů duše. Mým prvním skvělým učitelem byl němec Bhagat Zeilhofer, přímý žák Berta Hellingera, zakladatele této metody na západě. Poté jsem se dostala ještě do jedinečného výcviku Systemických konstelací a spirituální inteligence u Kalyani a Pavla Veselého, kde se mi dostalo i teorie a dalších souvislostí. V té době jsem již začínala s vedením vlastních seminářů a všimla si dobrého spojení – vhledy pro konstelace mi přicházely tak klidně a jasně, napojila jsem se na to, co jsem již v minulých inkarnacích uměla. Kromě vedení lidí na seminářích považuji za velmi důležité pokračování i ve své cestě, proměňování svých témat, meditační praxi, supervizí setkávání. Děkuji všem mým učitelům – přes životy. Děkuji všem bytostem, které mi ve vedení seminářů pomáhají. Děkuji také Sobě, že si dovoluji dělat to, co dělám.

V konstelacích je zrušen lineární čas, a dostáváme se do jiné roviny, v níž se vrací řád k věcem, které se kvůli určitým událostem dostaly do nesouladu. Potom odejdeme domů a někdy to ještě trvá dost dlouho, než to, co jsme prožili, dosedne. Je potřeba to nechat projít.
(Bert Hellinger, z knihy Rodinné konstelace)

Literatura zabývající se systemickými konstelacemi

 • Hellinger, B. – Skrytá symetrie lásky (Pragma 1998)
 • Hellinger, B. – Rodinné konstelace Imperativy lásky (Triton 2001)
 • Hellinger, B. – Rodinné konstelace Objevná síla (Triton 2004)
 • Nelles, W. – Rodinné konstelace (Alternativa 2004)
 • Nelles, W. – Amorův šíp (Agamé 2007)
 • Kampenhout, D. – Obrazy duše (Maitrea 2007)
 • Bílý, J. – Úžasná síla celku (Pragma 2007)
 • Franke-Gricksch, Marianne – Patříš k nám! (Shambhala 0)
 • Zeilhofer, J. – Esence (Maitrea 2008)
 • Bílý, J. – Láska, vztahy, konstelace (Maitrea 2008)
 • Hellinger, B.: – Přirozená mystika (Equlibrium 2009)
 • Nelles, W. – Život nemá zpátečku (Ježek 2010)
 • Hellinger, B. – Láska ducha (Maitrea 2011)
 • Hellinger, B. – Uzdravení (Maitrea 2011)
 • Bílý, J. – Růže pro Plůta (Maitrea 2011)
 • Hellinger, B. – Pravidla úspěchu (Maitrea 2013)
 • Nelles, W. – Obejmi svůj život (Ježek 2014)
 • Kampenhout, D. – Čtyři směry (Maitrea 2014)