Rodinné konstelace

Semináře systemických konstelací

Konstelace umožňují v kruhu lidí nahlédnout do nitra člověka a uzdravit to, co jsme v podvědomí doteď neviděli. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v běžném životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly. Život se nám ukazuje po kouskách, jak jsme připraveni a ochotni vidět.

Jak probíhá „stavění konstelace“ na semináři? 

Klient se posadí vedle mě (lektora) a popíše svou motivaci. Po krátkém rozhovoru si vybere z ostatních účastníků podle pokynů zástupce za členy své rodiny i za sebe, rozestaví je v prostoru místnosti podle svého pocitu. Potom si sedne na své místo a pozoruje. Jednotliví zástupci na vyzvání lektora popisují své pocity, vztahy mezi sebou a hledají si správné místo. Působí na ně konstelační pole klientova systému, proto cítí pocity členů klientovy rodiny, i když je neznají. Často vnímají jemně i jejich obtíže na svém těle. Můžeme pozorovat působení síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému nezávisle na jejich chtění. Během konstelace klient vnímá celý obraz vytvořený ze zástupců a jeho proměny na sebe nechává působit. Řád Lásky, podle kterého se konstelace proměňuje, hojí, uzdravuje vztahy, odhaluje rodinná tabu a působí na všechny zúčastněné. Zaznívají léčivé archaické věty, je projevována úcta a vděčnost, všichni vnímají proměny energií. Systém, na který se dívají, se postupně dostává do rovnováhy. Klient i ostatní prochází vnitřně k novým uvědoměním a změnám postojů. Ke konci vstoupí do konstelace i sám klient a zaujme své místo. Lektor konstelaci neřídí svými úvahami a předpoklady. Nechává ji plynout, s důvěrou spočívá v Sobě a vnímá ten obraz, dívá se otevřen tomu, co přichází.

Tento zvláštní styl práce se nazývá fenomenologická metoda. Je to vlastně prosté setrvávání v PŘÍTOMNOSTI a její čtení. V každé chvíli si dovoluji nevědět a s důvěrou čekám na inspiraci, která se dostaví ve formě vnitřního obrazu, pocitu, jemnou změnou na mém těle nebo se ukáže na předmětech a lidech okolo – a pak mluvím, dokud slova tečou. Osobnost a vědomosti u toho nesmí překážet, potřebuji jen co nejvíc prostupné a projasněné své tělo, přes které přiteče, co má být zrovna klientovi a skupině ukázáno.

Co konstelace účastníkům přináší?

Rodinné konstelace umožňují nahlédnout do nitra člověka a v podvědomí odhalit to, co jsme doteď neviděli. Přináší možnost uvidět obrazy svého vlastního nitra i dosud skryté širší souvislosti z rodu. Uzdravit situace a postoje, transformovat starou bolest, uvolnit tok energie. Pocítit SÍLU svého rodu. Přinést podporu pro změny v životě, radost, uzemnění, rozšíření vědomí, větší citlivost, změnu myšlení, vystoupení ze starých vzorců. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly. V konsteci se během hodiny odehrají události, které by se jinak děly třeba roky.

Pomocí systemických konstelací lze nahlédnout nejen na rodinu a partnerství, ale třeba také na nesoulady na pracovišti, peníze, nemoci, jednotlivé části těla či osobnosti. Téma účastníků může být tedy zdravotní, partnerské, rodinné, pracovní či jiné. Pro každého bývá přínosem účastnit se i témat ostatních, která se často týkají i nás samých. Záměr klienta a atmosféra podpory celé skupiny dodává konstelaci hluboký účinek. Každý zástupce je zároveň obohacen svou rolí. Vkládá sebe ve prospěch druhého, prochází si bolestí, uvolněním, uvědoměním, aby nakonec proudila láska. Řešení se dotýká i všech ostatních zúčastněných – zástupců i pozorovatelů. Poučení přichází pro celou skupinu, skupina je proměňována jako celek.

Kdo se může semináře zúčastnit?

Semináře vedu ve skupině 7-12 lidí, většinou jeden den (jednodenní semináře). Účastníci by měli být starší 21 let. Rodinných konstelací se může zúčastnit zájemce z veřejnosti sám za sebe nebo i s dalšími členy rodiny. Rozhodující je upřímný zájem skutečně proměnit to, co je v jeho životě v nesouladu. Na seminářích se zabýváme osobními tématy, která si přináší sami účastníci. Každý má prostor pro vlastní konstelaci. Přijít může kdokoliv s odvahou podívat se na své téma do hlubších souvislostí. Přijít může i kdokoli bez „svého“ tématu podpořit kruh a vidět. Součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost.

Konstelační písnička

Tady si můžete na Youtube poslechnout písničku o konstelacích s fotkami z mých seminářů. Píseň zkomponoval Marek Dohnalík, nahrávku jsme nazpívali s přáteli:

Článek o semináři rodinných konstelací očima účastníka

od Hanky Pajerské

Rozhodla jsem se zúčastnit rodinných konstelací. Dlouhá léta jsem tu nebyla. Skoro jsem zapomněla, jak krásně mi po této skupinové terapii je. Chtěla jsem se zase o kousek posunout v dějích svého života jiným způsobem, než běžně praktikuji. Týden před konstelacemi se ve mně dělo několik pochodů a procesů. Měla jsem průjem a motala se mi hlava. Cítila jsem se nervózně a byla jsem protivná.

Když jsem přišla na určené místo, zavoněla zde příjemná vůně kadidla a přivítalo krásné prostředí. Knihkupectví Rituál je pro mne oázou klidu a pohody. Pomalu se začali scházet účastníci, kteří se stejně jako já rozhodli postavit konstelaci. Přišly dvě příjemné starší dámy, několik dalších žen různého věku a statný muž. Akce tak mohla začít.

Vprostřed místnosti hořela svíčka a kolem ní byly naskládány andělské karty. Lektorka Markéta Černocká představila jak sebe, tak průběh celého dne. Podrobně vysvětlila, jakým způsobem budou tvořeny konstelace. Poté nás vyzvala, abychom si každý vytáhl kartu, která se vztahuje k našemu aktuálnímu tématu.

Průběh konstelací

Židle, která byla prázdná, vyzývala k posazení. Zde pak každý účastník stručně přednesl, co je jeho tématem. Markéta se poté ptala na podrobnější záležitosti vztahující se k dané situaci, protože se potřebovala energeticky naladit.

První na řadu jsem šla já. Řešila jsem svého syna, který se narodil s rozštěpem a závažnou nemocí postihující zejména plíce. Od narození našeho děťátka se intenzivně věnuji jeho uzdravování a to jak pomocí duchovních technik, tak prostřednictvím klasické medicíny. Chtěla jsem tedy zjistit další možnou cestu, kudy se vydat. Markétě jsem popsala rodinnou situaci, zvláštní události a generační zátěže. Vybrala jsem zástupce za sebe, svého muže a syna, jak mne pobídla Markéta. Konstelaci jsem si rozestavěla a celý proces sledovala z bezpečné vzdálenosti.

Co se týče zdraví syna, jela jsem 7 let jako motorová myš. Jakmile byl nějaký problém, hned jsem ho vzala, několikrát projela a vyřešila. Velmi si cením své cesty, protože jsem se mnohé naučila. Teď nastal čas na další, jinou spolupráci s přirozeným tokem života. Přišel čas zvolnění a splynutí. Ještě jsem to nevěděla, ale vesmír už ano.:-)

Zástupce za mého muže měl přesně takové chování jako můj skutečný manžel.:-) Musela jsem se smát, opravdu hodně smát. Moje tlačivá energie, kterou jsem se snažila všechno, ale skutečně všechno vyřešit, mého muže dostala do nečinnosti. Postoj zástupce za muže byl tedy takový liknavý, přešlapující a nevěřící tomu, že nastane nějaká změna. Už měl dost z mé neustálé aktivity a představy, jak by vše mělo podle mne vypadat. Hallelujah!! Jak jsem ráda, že jsem sem po letech zašla…

Pochopení

Zástupce za syna se musel vzdálit se od mé neustálé potřeby něco vylepšovat. Cítila jsem obrovskou lásku našeho dítka, ale také jeho únavu. Postupně se k nám přibližoval, ale až poté, co jsem si v sobě uspořádávala přijetí nemoci. Uvědomila jsem si totiž, že z nějaké části tam přijetí mám, ale z velké většiny s nemocí bojuji. To je velké zjištění. Velké a potřebné. Myslela jsem si, že mám nemoc přijatou. Moc jsem plakala. Navíc mi zástupce za synka důrazně sdělil: „Mami, prosím Tě, už nic nedělej! Prostě jenom buď.“
Už vím, pro co jsem si na konstelace přišla. Potřebovala jsem se naladit do přirozeného proudu a cítím, že v něm už nyní jsem. Jistě se mám hodně co učit, ale tohle je pro mne velmi podstatné.

Já v jiných rolích

Na semináři jsem se samozřejmě pozorovala i v jiných rolích. Každý člověk má svůj příběh a i mne si několik lidí vybralo do svých dějů. Ocitla jsem se například jako zástupkyně účastnice v ženě, která si hledá životního partnera. V této roli jsem byla mírně mimo svoje tělo. Uvědomila jsem si, že jsem naštvaná na své tělo za to, že ještě stále není tak štíhlé, jak bych si přála. I když žena řešila jiný problém, energie byla velmi podobná. Obě jsme nebyly v souladu se svými těly.

Také jsem se objevila v roli maminky ženy, která řeší, že její syn má problémy s alkoholem. Byla jsem tedy zástupkyně za babičku chlapce. Cítila jsem velmi podobné pocity, které měla moje dospělá dcera v konstelaci. Ona také chtěla všemožnými způsoby zvrátit situaci a velmi jí to bolelo. Měla v sobě velké naštvání na syna za to, „co jí to dělá“… Po mnoha slzách a vyřčených slovech došlo k vyústění, u kterého si maminka uvědomila, že musí odpustit a že problém se také váže s předchozí generací.

Čas

Prošla jsem ještě několik rolí a čas se nachýlil ke konci. Markéta konstelacemi báječně a profesionálně provázela jako vždy. Děkuji jí za nádherné světlo, které vyzařuje jak z ní, tak z celého způsobu její tvořivé práce.

Přemýšlela jsem, jak je možné, že jsem tak dlouho nemohla o tomto dění napsat. Nyní už to vím. Potřebovala jsem, aby konstelace doběhla, nebo chcete-li naběhla.:-)  V těchto dnech jsem pocítila velmi intenzivně projevující se změnu. Něco zacvaklo. Můj muž najednou zněžněl. Tlaky se rozpustily. Já jsem udělala velký krok a včera objednala syna na časově náročnou operaci. Konstelace se vnořila do našich životů.

.

Jak se na seminář konstelací připravit?

Co je dobré mít zjištěné před konstelací…

Informace o členech své současné rodiny a informace o předcích 2 – 3 generace zpět. Zejména „neobvyklé události“, např.: předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři, bývalí partneři rodičů, první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů, vyloučení někoho z rodiny, vydědění, narušené vztahy, adopce, emigrace, zabavený a ukradený majetek, užitek z neštěstí druhých – získání domu apod., vážné nemoci, závislosti, znásilnění, spáchané křivdy, rodinná tabu, účast ve válce, válečné oběti, kněží a jeptišky v rodině…

Pokud si nevzpomenete nebo nemáte možnost zjistit, nevadí to. Co bude potřeba, vyplyne z konstelace „samo“. V bezpečí semináře jsou vítána všechna témata účastníků. Nemusíte mít s konstelacemi žádnou zkušenost. Účast je možná i bez záměru pro vlastní konstelaci – pro každého bývá přínosem účastnit se i jen témat ostatních. Někteří lidé přicházejí opakovaně zastupovat role ostatním, jelikož se často týkají i jich samých.

Jak jsem se já dostala ke stavění konstelací

Jednou na ulici v Brně jsem při slovní zmínce o konstelacích při hovoru dvou lidí uslyšela velmi silně vnitřní hlas: „Toto budeš dělat“. Nevěděla jsem tehdy ještě o konstelacích vůbec nic. Ale cítila jsem silné vedení. Moje pozornost byla od té doby zaostřena na další zmínky o konstelacích. Brzy jsem z jedné nástěnky v obchodě zdravé výživy ukořistila letáček na akce v Osho centru Shangri-la u Karlových Varů a vydala se tam rovnou na dvouletý trénink Rodinných konstelací a pohybů duše. Mým prvním skvělým učitelem byl němec Bhagat Zeilhofer, přímý žák Berta Hellingera, zakladatele této metody na západě. Poté jsem se dostala ještě do jedinečného výcviku Systemických konstelací a spirituální inteligence u Kalyani a Pavla Veselého, kde se mi dostalo i teorie a dalších souvislostí. V té době jsem již začínala s vedením vlastních seminářů a všimla si dobrého spojení – vhledy pro konstelace mi přicházely tak klidně a jasně, napojila jsem se na to, co jsem již v minulých inkarnacích uměla. Kromě vedení lidí na seminářích považuji za velmi důležité pokračování i ve své cestě, proměňování svých témat, meditační praxi, supervizí setkávání. Děkuji všem mým učitelům – přes životy. Děkuji všem bytostem, které mi ve vedení seminářů pomáhají. Děkuji také Sobě, že si dovoluji dělat to, co dělám.

V konstelacích je zrušen lineární čas, a dostáváme se do jiné roviny, v níž se vrací řád k věcem, které se kvůli určitým událostem dostaly do nesouladu. Potom odejdeme domů a někdy to ještě trvá dost dlouho, než to, co jsme prožili, dosedne. Je potřeba to nechat projít.
(Bert Hellinger, z knihy Rodinné konstelace)

Literatura zabývající se systemickými konstelacemi

 • Hellinger, B. – Skrytá symetrie lásky (Pragma 1998)
 • Hellinger, B. – Rodinné konstelace Imperativy lásky (Triton 2001)
 • Hellinger, B. – Rodinné konstelace Objevná síla (Triton 2004)
 • Nelles, W. – Rodinné konstelace (Alternativa 2004)
 • Nelles, W. – Amorův šíp (Agamé 2007)
 • Kampenhout, D. – Obrazy duše (Maitrea 2007)
 • Bílý, J. – Úžasná síla celku (Pragma 2007)
 • Franke-Gricksch, Marianne – Patříš k nám! (Shambhala 0)
 • Zeilhofer, J. – Esence (Maitrea 2008)
 • Bílý, J. – Láska, vztahy, konstelace (Maitrea 2008)
 • Hellinger, B.: – Přirozená mystika (Equlibrium 2009)
 • Nelles, W. – Život nemá zpátečku (Ježek 2010)
 • Hellinger, B. – Láska ducha (Maitrea 2011)
 • Hellinger, B. – Uzdravení (Maitrea 2011)
 • Bílý, J. – Růže pro Plůta (Maitrea 2011)
 • Nelles, W. – Muži, ženy a láska (Ježek 2011)
 • Hellinger, B. – Pravidla úspěchu (Maitrea 2013)
 • Nelles, W. – Obejmi svůj život (Ježek 2014)
 • Kampenhout, D. – Čtyři směry (Maitrea 2014)