Aleš z Kozomína

  • 8. 7. 2017

    Pokud ti silné prožitky nejsou k mání,<br/>přidej se k partě na Putování.<br/>Konvenční zábavu srč si do řiťky,<br/>tady tě čekají hlubší prožitky.<br/>Stane se nejednou, že jsi paf,<br/>to je všednosti epitaf.<br/>Tak jako z ohniště kouř nekompromisně čadí,<br/>lidé všech pohlaví mají se tu rádi.

    Aleš z Kozomína