Andrea

  • 25. 4. 2013

    Tiež chcem ešte raz poďakovať za konštalácie, bolo to pre mňa veľmi liečivé. Možno to nepotrebuješ, ale chcem vyjadriť aj obdiv Tebe a tomu, ako ich vedieš. Je to pre mňa inšpirácia. Konštalácie boli pre mňa veľmi liečivé a Tvoj spôsob ich vedenia mi je veľmi blízky, pretože ho vnímam ako veľmi jemný a zároveň hlboko pravdivý. Páčilo sa mi aj to prepojenie s hudbou, pretože hudba mi je obecne veľmi blízka a často sa dotýka tých najhlbších miest vo mne a pomáha mi uvoľniť emócie.

    Andrea