Anežka

  • 17. 11. 2017

    Konstelace pro mě byly hutným zážitkem, nerozlučně spjatým hlavně také s velmi milými vzpomínkami na to naše přebývání na "Kolchoze". I ta atmosféra ohně, čajů a polévky byla moc příjemná. Jeden krásný zážitek si s sebou nesu domů. A to hlavně velmi citelný pocit z té poslední konstelace, jaké to je, stát se svojí pravdou zpříma. Občas mám problém - jsem nejistá a slabá; takže ta poslední role byla pro mě opravdu zásadní. S tím silným pocitem vědomí sama sebe na zemi, zpříma a se svou pravdou, se mi myslím bude dobře fungovat, a to si vynasnažím uchovat.

    Anežka