Bára

  • 8. 10. 2011

    Tato konstelace pro mě znamená celý proces od cesty do Tiché přes pobyt u Pavla Knebla, zahradu, potok, les... přes samotné konstelační dění až po návrat do Brna. První velké uvědomění pro mě představovala "hra s ořechy" - to že mám za sebou tak velký rod, a že jsem jeho pokračováním. Ve všech postavených konstelacích se ukázalo i téma důležité pro mě. Moji konstelaci, její obrazy a uvědomění nechávám v sobě působit. Důležitý moment pro mě představuje, že osud rodičů můžu ponechat jim a nemusím ho nést s nimi. Mohla jsem propustit moji důležitost toho, že jsem mamce pomáhala nést její osud a tím se uvolnilo místo pro můj život. Velkým přínosem pro mě je krása prožitku intuice, kterou v běžném životě zatím "neumím" užívat. Díky tvému citlivému a profesionálnímu vedení jsou pro mě konstelace přínosné a příjemné.

    Bára