Blanka

  • 3. 6. 2016

    Konstelace mě hodně oslovily a byly pro mě silné a zároveň celkově příjemné. Líbí se mi, jakým způsobem konstelace vedeš - vždycky obdivuji jemnost, se kterou se všemi tématy zacházíš - v tom smyslu, že netlačíš na pilu, ale necháváš to plynout tak, jak to plynout má a zároveň je v tom obsažená jak určitá technika, tak srdce. Po pravdě je to pro mě vždycky velká inspirace i v tom smyslu, že se pracovně často setkávám i s těmi "klasičtějšími směry" terapie, ale tvůj styl práce mi vždycky připomene i jiné přístupy, zapojení srdce a intuice a řekněme, že spojení s "něčím vyšším"... a to je vždycky hodně osvěžující.

    Blanka