Blanka

  • 23. 4. 2012

    Byl to pro mě celkově příjemně strávený den. Určitě bylo zajímavé stát i v rolích ostatních lidí, které jsem měla možnost zastupovat, ale když se vrátím ke své konstelaci, tak musím říct, že se mi ukázaly i věci, které jsem do té doby neviděla a také jsem začala chápat souvislosti, které mě dřív míjely. Celkově jsem velmi vděčná za to, co jsem mohla vidět i za to, co se mohlo změnit. Opravdu obdivuji trpělivost, s jakou to celé vedeš - mám pocit, že se necháváš vést s naprostým klidem a hlavně mi připadá, že máš skutečný dar procítit vše, co se tam v dané chvíli děje.

    Blanka