Domča

  • 19. 8. 2014

    Děkuju, že jsem opět mohla být účastná Tvých konstelací. Obdivuju, jak umíš vysvětlit souvislosti konstelace, aby si všichni zúčastnění uvědomili okolnosti situace. Všechna řešená témata se mě dotýkala. Nejlepší zážitek byla pro mě role slečny, která se vypořádávala s rozchodem svého milého. Bylo zajímavé potkat se s bolestí a pokusit se ji přijmout a prožít. Nedovoluju si moc projevit, co cítím, musela jsem překonat vnitřní zábrany, abych tu bolest dostala z těla. Děkuju, že jsem dostala prostor se takto otevřít, že mě nikdo nesoudil. Bylo mi trapně, když jsem stála v nějaké roli a nevěděla, co cítím, co mám dělat, a ostatní na mě viseli v očekávání. I tady jsem dostala prostor, že je to v pořádku, že potřebuju čas a přání.

    Domča