Jana

  • 31. 10. 2011

    Na konstelace jsem šla ze zvědavosti. Už řadu let jsem o nich slýchala. Na jednu stranu se mi zdála celá metoda poněkud na vodě, na druhou stranu o ní dobře mluvili lidé z mého okolí, které nepovažuji za lidi zahrávající si s ohněm. Čas nazrál, a tak jsem se přišla podívat, co konstelace jsou, jak fungují. Jako zadání jsem zvolila prostě možnost podívat se na svůj současný život prostřednictvím metody konstelací. A i přes toto nekonkrétní zadání pro mě výsledek konstelace byl velmi přínosný, a co mě překvapilo nejvíce, průběh i doznívání byly velmi příjemné. Předem jsem se trochu obávala toho, že na semináři budou pro mě do té doby neznámí lidé objevovat a odhazovat své skryté bolesti, že pro mě bude toto prostředí nepříjemné. Byla jsem velmi překvapená tím, že konstelace pod tvým vedením byly velmi věcné, a i když se některé z nich týkaly ne úplně příjemných životních situací, den na semináři mě emočně nevyčerpal, právě naopak. Sice stále nechápu, jak je možné, že tato metoda funguje, ale poznala jsem, že (minimálně pod tvým citlivým a přesným vedením) funguje velmi spolehlivě. Do života jsem si odnesla mimo jiné hluboce prožité krásné vědomí toho, že za mnou stojí lidé, kteří mě mají rádi.<br/>Nemám ráda ezoterní metody založené na bezmezné odevzdanosti, ať už to je slepá důvěra vůči guruovi, myšlence, vyššímu principu. Konstelace se podle mé zkušenosti k takovým metodám neřadí. Nemohu samozřejmě popisovat konstelace obecně, dělá je spousta lidí a jejich přístupy se možná liší. Konstelace pod tvým vedením si ovšem ráda zopakuji, vidím je jako velmi zajímavý nástroj poznávání a práce se sebou.

    Jana