Jana__

  • 13. 1. 2015

    Má konstelace se ponořila hodně hluboko do tématu, které mě provází tolik let, stále se vracející a často vynořující. Kolik vzteku ještě v sobě mám, že jsem nedostala ani to základní, vzteku, že mě tento vztek stále drží v boji. Vzteku, že mám dost sil na vztek, které mi pak chybí na přijetí, toleranci, život v přítomném okamžiku. Vzteku, že jsem stále ,,přimrzlá“ - roky se mi zdají sny, ve kterých jsem uznána, jsou mi nabízeny dary a já v nich nejsem schopna se pohnout nebo uvěřit, že je to pro mě. Jsem vděčná, že skrze Tebe a konstelace jsem se mohla dostat k hluboko uložené bolesti a vyslovit žádost o sílu k existenčnímu rozhodnutí. To je pro mě velmi důležité, už jsem příliš dlouho v ,,šedé zóně“. Děkuji všem za podporu, po delší době jsem cítila sounáležitost, jemnost a něhu - i u některých přítomných mužů, kteří si dovolují cítit - máte můj obdiv a úctu - vnímala jsem přirozenost, vzájemnou pozornost, naslouchání si. V závěrečném kruhu jsem cítila krásnou energii, s kterou jsem odešla.

    Jana__