Jaroslava

  • 16. 10. 2011

    Teď chci poděkovat za úžasný, hluboký a vroucí prožitek, který byl tak silný díky tvým schopnostem. Poděkovat chci i všem zúčastněným. Jsem šťastná i za Lenku, že tam byla. Zažila jsem konstelace, ale tyhle byly jedinečné, výjimečné, opravdové, hluboké a intenzivní. Změnil se mi pohled na mého bývalého muže. Až tady jsem si musela uvědomit, co jsem léta cítila, ale neodvažovala to takto nazvat, dovolit si přiznat vlastní vztek. Vzpomínám na něj nyní s láskou, navíc mě spoustu věcí naučil, když žil, a pak také díky jeho odchodu, musela jsem se popasovat s řadou věcí, které byly zase k mému prospěchu. Zažila jsem v jednotlivých příbězích jiné přístupy a postoje, což mě dovolilo vidět problém i jinýma očima, více chápat druhé a jejich odlišné postoje.<br/>Byla jsem moc ráda také tomu, že jsem konstelace absolvovala s Lenkou, jednak máme spolu velký zážitek, jednak máme spolu prožité intenzívní situace a jednak nás konstelace více sblížily. Cítím se šťastnější, uvolněnější a přirozenější, o to moc stojím, dovolit si být přirozená, být sama sebou. A hlavně být se sebou ráda, a to jsem!

    Jaroslava