Jaroslava

  • 13. 3. 2012

    Lence se dostalo úžasných změn, ve vztahu je jiná, spokojená a plně si uvědomuje rozdíl teď a před seminářem. Já jsem získala úžasný pocit lehkosti při rozdělování práce, že opravdu nemusím všechno dělat já! Telegraficky cítíme sílu tvých konstelací, Lenka začíná žít radostněji, mně se kvalita také vylepšuje. Pocítily jsme velké vyplavávající strachy, ale teď je to jiné, tvůrčí! Velký dík, vzpomínám!

    Jaroslava