Jiří Sadila

  • 16. 12. 2010

    Tento den mi opět připomenul, že je možné otevřeně mluvit o všem, co člověka trápí a cítit se přitom v bezpečí. Postupně jsem získával úplně nový pohled na osudy lidí a už vůbec nebylo možné někoho hodnotit ve smyslu "dobrý-špatný". Mohl jsem uchopit souvislosti, které se nám projevují do života a to mne naplňuje dodnes. Zvýšil jsem si důvěru v naslouchání "svému vnitřnímu hlasu" za každých okolností všedního dne. Kéž mi to vydrží co nejdéle. <br/><br/>

    Jiří Sadila