Jirka

  • 3. 8. 2020

    Co k Putování jako takovému? Bylo krásné, že jsem nemusel nic plánovat a živen jsem byl také bez vlastního přičinění. Hezká krajina, výlet motoráčkem, přespání ve vagóně, úžasný noční výhled nad posledním nocovištěm, několik milých rozhovorů s vyďobnutými lidmi, několik milých žen, koncert na louce. Ale kór teď po návštěvě Jizerek u kamarádky, kdy jsme si to pěkně rozplánovali a užili ve dvou, si uvědomuji, jak to není můj styl. Hodnotím to jako potřebnou zkušenost.

    Jirka