Kája

  • 8. 9. 2021

    Během konstelace u mě došlo k obrovskému AHA momentu a spadla ze mě neuvěřitelná tíha. Několik hodin po konstelacích nastala u mých rodičů dramatická situace, která změnila chod celé rodiny. Teď, s odstupem cca 4 měsíců, vidím posun v tom, že s nimi dokážu víc komunikovat o svých potřebách (ne, že by byly automaticky naplňovány), nebojím se vyjádřit své emoce a stále častěji jsem schopná to udělat i tak, aby to ostatní nezraňovalo. Komunikace celkově bylo vždy mé téma a zajímavé je, že komunikace s ostatními lidmi v mém okolí se tak nějak vyčistila a posunula kupředu.

    Kája