Lída

  • 14. 8. 2020

    Po zkušenostech z účastí na společných akcích s Jurášem a Markétou si dovolím nechat se vést. Kdysi na první Vodě s nimi jsem objevila, co by kancelářská krysa, sílu bosých nohou a přikrmuji se jí od té doby. Obdivuji vnější projevy skloubení jejich osobnostních růzností ve výsledcích jejich konání … bystře promyšleného, realisticky naplánovaného, technicko- organizačně podchyceného, improvizaci, intuici zapojujícího, vtipného, citlivého, všestrannost lidského potenciálu účastníků rozvíjejícího … JIZERA (Jinula) pro mě zanechává radost z plutí s konkrétními Muži a konkrétními Ženami. Užívala jsem si pozorování, sdílení i tlachání, usebrání, legrace, aj smutku, rozčarování, muzicírování, dokonce i myšlení při hrách, užitkovosti KPČ, nových info, pohybu, prostoru, volného i záměrného tvoření, souvztažnosti mezi námi lidmi tam, taky pobývání v Přírodě s vodou, trávou, stromy, bahnem, pískem, kameny, tvory na zemi i ve vzduchu (i na těle). Děkuji Markéto, Juráši, Marku, Vám účastníkům, Sobě!

    Lída