Lucien Zell, překlad Lucie Návratová

  • 31. 7. 2015

    Boldly stepping into unknown waters<br/>we streamed down winding paths<br/>to venture towards a sunlit boat<br/>helped to cross our limits (by the clothed, the naked, and those in-between)<br/>we left the vestiges of old selves behind<br/>to find a path of heart.<br/>At times the path was tough<br/>or there was no path<br/>but combining our energies<br/>we made a path where there no paths before,<br/>and these new paths brought us to fresh rewarding beauties.<br/>And one of those rewarding beauties was friendship, companions on the way.<br/>Together we dreamt the dream of the boat…<br/>We found deepened friendship in the light<br/>and in the dark<br/>releasing ourselves into joy<br/>to gaze with love-lit hearts through people windows<br/>sky windows<br/>eye windows<br/>until we reached the sunlit boat!!!<br/>Odvážně jsme vstoupili do neznámých vod. A kráčeli po klikatých cestách. Za lodí zalitou sluncem. Za překonáním vlastních limitů, při němž si všichni - odění, neodění, ale i ti napůl odění a napůl neodění navzájem pomáhali. Aby za sebou mohli zanechat pozůstatky svých starých já. A našli cestu svého srdce. Cesta byla místy obtížná. Místy zcela chyběla. Ale společnými silami jsme prošlapali cestu i tam, kam předtím žádná nevedla. Tyto cesty nás odměnily novými krásami; a jednou z těch krás bylo přátelství a společníci na cestě. Společně jsme snili sen o lodi... a přitom objevili hlubší přátelství za dne. I za noci. Oddávali jsme se radosti. A se srdci naplněnými láskou se dokázali podívat skrze okna lidí. Skrze okna nebes. Skrze okna našich očí. Až jsme konečně dorazili k té lodi zalité sluncem!</p></p>

    Lucien Zell, překlad Lucie Návratová