Markéta B.

  • 24. 7. 2017

    CESTOU<br/><br/>Vlasy mám kroupou umyté,<br/>bahnem si čvachtám.<br/>Silnice párou zalité<br/>úsměv neskrývám.<br/>A tak kráčím kráčím cestou dál<br/>do neznámého tábora<br/>s partou dobrých lidí<br/>na poutníky si hrát.<br/>Srdce máš láskou dotknuté,<br/>v dlaních jej chováš,<br/>bolestí rány rozryté,<br/>slzou vymýváš.<br/>A tak kráčíš kráčíš cestou dál<br/>do živoucího Prázdna.<br/>S hrstkou blízkých lidí<br/>a s životem si hrát.</p></p>

    Markéta B.