Markéta/Kyška (ještěrka na modrém Favoritu)

  • 29. 8. 2012

    Ahoj Markét, Martino, Krysičko, Hasky, Lucko, Elvíro, Dalajlámo a Davide, moc ráda jsem s vámi strávila začátek letošního léta na společných toulkách po krásných místech. Obtiskli jste se do mě spolu s krajinou a "průvodním slovem" a cítěním naší průvodkyně Markéty. Tímto ti, Markét, moc děkuji za štědrou akci, rovněž všem členům za účast a společné poznávání se, hledání, sdílení a radost i skrytá trápení. Akce Krajinou duše se pro mě vyznačovala prostorem. Pohybovali jsme se v prostoru vnějším i vnitřním a obojí šlo docela dobře, mile a zároveň. Prožívat skutečnost venku a být v ní plně zakotven, ale zároveň zůstat v sobě, pevně a jaksi homogenně - to je asi jedna z nejzajímavějších inspirací, kterou jsem si odnesla. Jsou to Markétina slova v mém pochopení, překladu a "jazyce". Děkuji za ně, Markét. Na akci byl prostor být sám se sebou i s druhými, v tom si též myslím, že byla jedinečná. Svobodná. Přijď mezi nás, chceš-li. Budeš přijat. Vnímala jsem vás a náznaky vašich cest a životních postojů. Inspirující. Obohacující. Pestré. Všechny prožitky a dojmy jsem si uložila do své ozdobné truhly a pomalu je zpracovávám a čerpám z nich sílu a radost. Je to tak. Reflektuji pomalu a snažím se i pomalu žít:-) Ať se vám daří ve vašem konání a pozor na ta srdce;-)

    Markéta/Kyška (ještěrka na modrém Favoritu)