Monika

  • 6. 3. 2020

    Svojí konstelaci nechávám působit. Tento obraz jsem neviděla poprvé, už se mi ukázal. Při ostatních konstelacích bylo pro mě více významných momentů, ale zmíním aspoň jeden. Při konstelacích moc nemusím, když se hodně mluví. V souvislosti s tím, jsem si uvědomila, jak obzvlášť v některých případech bylo pro mě osobně podpůrné, když jsi mluvila, popisovala jsi situaci a ona se pak jakoby "ředila" bolest, kterou jsem jako zástupkyně prožívala. Uvedu jeden příklad: když jsem stála jako jedno z dvojčat v inkubátoru, tak to byl pro mě velmi silný zážitek. Opravdu jsem měla pocit, že pokud by nás neochraňoval anděl strážný a ty jsi nepovídala klidným a empatickým hlasem, který právě "ředil" tu bolest, tak to asi nezvládnu. Opravdu jsem se cítila jako dítě, vím, že jsem tak i mluvila. Naladila jsem se na tvůj hlas a podporu anděla a dovedlo mě to k tomu, že se situace dala přežít. Byl to opravdu silný zážitek.

    Monika