Nataša

  • 17. 6. 2013

    Za konstelaci mnohokrát děkuji. Bylo mi s vámi se všemi moc dobře, i když to bylo náročné. Večer jsem se cítila hodně unavená. Při mé konstelaci se mi uložilo do paměti několik důležitých vět, jejich skutečnost jsem si dříve neuvědomovala, případně jsem je někde uvnitř sebe pociťovala, ale nevěnovala jsem jim pozornost. I role v jiných konstelacích se mnou souzní, uvědomuji si některé prvky v naší rodině, teď to jen nechám doběhnout.

    Nataša