Nela

  • 13. 12. 2020

    Tyto konstelace jsem prožila hluboce a věřím, že obohacující byly vzájemně. Největší radost mám z konstelačního prožitku "Cítit srdcem", a to slova ani kresba neobsáhnou. Spojoval se s pocity "upřímnost, ryzost, lidskost a její chyby". Bylo to nádherné a navždy zapamatovatelné. Děkuji. Každý moment mi mnoho dobrého dal a to jak skrze jeho klady, tak zápory. Říká se, že nevidíme realitu takovou, jaká je, ale takovou, jací jsme my. Ctím si také zkušenosti, která vybočovala a v jedné konstelaci měla specifický průběh a děkuji Vyššímu principu za návrat řadu. A velkou výzvou pro mě pak bylo flow v přítomném okamžiku dokupy s mou emoční citlivostí (až přecitlivělostí). Děkuji, žes mi nechala prostor malovat si poblíž, abych tak rychle a úspěšně uvolnila sama sebe do přítomnosti. Děkuji všem za spolutvoření.

    Nela