Ondra

  • 23. 3. 2010

    Rodinné konstelace jsou opravdu mohutný a zároveň laskavý nástroj pomoci. Nejen pomáhají od utrpení, ale zároveň učí chápat vztahy v našem životě. Netuším jak, ale prostě to funguje. Během jednoho dne se mi otevřel svět zas o něco víc. Nebo spíš já jemu. I když "jen" někoho zastupujete, noříte se do něj velmi hluboko. Chápete ho, cítíte ho, žijete ho. Když je na řadě vaše konstelace, nestačíte se divit, jak věci přesně odpovídají skutečnosti. Negativní energie, kterou konstelace umí odblokovat, v mém případě odešla naráz. Klepal jsem se zimou, přesto že žádná nebyla a smál jsem se naplno mnoho minut. Bylo to šílené, protože to nejde kontrolovat. Smích nevycházel ze mě, ale skrze mě. Byl to život sám, který skrze mě po odblokování začal proudit v podobě smíchu. Je to sice trochu básnicky řečeno, ale vystihuje to mou zkušenost přesně 🙂 . Teď se cítím víc svěží, nezatížený.<br/>S konstelacemi člověk osvobozuje sám sebe, učí se empatii a lásce k druhým. Doporučuji konstelace nejen těm, které sužuje nerovnováha ve vztazích, ale i těm, kteří kráčí po cestě duchovního poznání.

    Ondra