Pavel_

  • 29. 11. 2010

    Na konstelace jsem přišel bez očekávání a s pocitem, že to může být pro člověka podpůrné, ale nikoliv silně transformující (tento pohled se po konstelacích změnil). Všechny konstelace se týkaly mého života. Ve všech jsem si našel osobní přínos. Nejsilnější pro mě byla poslední, kdy jsem zastupoval Jirku a uvědomil jsem si, co i mně bráni zásadním rozhodnutí v partnerských otázkách. Mám taky pocit, že jsem vnímavější a otevřenější svému vlastnímu prožívání. Začínám používat věty „Cítím/vnímám, že ...", oproti dřívějšku, kdy jsem vždy říkal „Myslím si ..." A cítím, že je to dobré. Děkuji za tu příležitost zúčastnit se. Přijedeš-li opět někdy s konstelacemi do Fryštáku, rád přijdu.

    Pavel_