Pavel_

  • 18. 5. 2016

    Ahoj Šerifové, akce Po proudu Sázavy pro mne byla hlavně setkání s lidmi, kteří se nesnaží být v očích druhých lepšími a povýšenými. V průběhu čtyřech dní jsem se mohl cítit příjemně bez hraní na někoho kým nejsem a nebylo to ode mne ostatními vyžadováno. Byl to pro mne čas odpočinku, čas odpoutání se od všedního dne, čas zážitků a legrace, čas překonávání obav, čas pro dobré skutky a laskavosti, čas jen bytí s ostatními. Co je hodnotou těchto akcí, je neformálnost a v jakém duchu se celé dění děje. Mohu být sám sebou a je to přijímáno.

    Pavel_