Petr

  • 11. 9. 2013

    Konstelace pro mne byla připomenutím, že není kam spěchat, že čekání a pokora k vyššímu záměru má svůj význam, kouzlo, důvod a opodstatnění, navzdory době které říkáme uspěchaná, ač si ji tvoříme sami. Příklady a příběhy, které posloucháme, vedou naši mysl k porovnávání (Santiago z Coeliho Alchymisty prožil svůj příběh jako mladík, trochu se porovnávám a hledám svůj příběh tady a teď, ač nejsem pasák ovcí 🙂 místo aby se srdce dovedla kochat a těšit z příběhu samého a z nálad, neporovnávat a nechat se inspirovat. Vím že nemusím spěchat, vím, že si mohu dopřát klidu a nekoukat kolem a být ve stavu, kdy pluji po proudu a nemusím koukat kde je jaká větev, neb proud je rovný a klidný, a až přijde vodopád nebo peřeje, uslyším ho dost brzo, abych začal hledat mělčinu nebo větev z břehu čnící. Dám prostor, aby toto vědomí prostupovalo mé činnosti a užiju si klid a vystředění, které ve mně nedělní setkání podpořilo. Děkuji za možnost být při tom, být aktivním členem a podpořit nejen sebe. Ať se ti daří a přeji krásný sluncem a pohodou prožitý den a po něm další

    Petr