Tomáš

  • 1. 4. 2015

    Děkuji Ti za novou zkušenost staré zapomenuté moudrosti. Během pozorování /podporování konstelací mi přišlo, že jde o kvantový počítač, který funguje na vysokých (vnitřnějších) úrovních vědomí. Představí se situace /problém = prvotní tvorba konstelace. Nechá se krok za krokem vyvíjet, sledovaná a podporovaná pozorovateli. Situace je usměrňovaná požadovaným směrem, k rovnováze, uvolnění, vyřešení konfliktu. Uložení vyřešené situace v poli vědomí, zejména u účastníka.

    Tomáš