Věra Mandlová

  • 7. 12. 2013

    Jsem moc ráda, že jsem objevila tvoje stránky, a tak jsem se dostala i na konstelace. Když jsem tam šla, byla jsem tak zablokovaná, že jsem měla pocit, že si ani nebudu nic stavět. Ale všechno se událo tak, že to vyšlo, konstelaci jsem si postavila a bylo to dobře, protože jsem to vlastně moc potřebovala. Jsem ráda, že mě andělé k tobě dovedli. Mimo to, jsem se dostala do rolí, které se mě naprosto přesně týkaly. Nelze to popsat , musí se to zažít, tak to říkám těm, kdo se ptají, co to jsou konstelace. Všem, kdo budou mít zájem, můžu jen říct: Markétka to umí a velmi dobře to řídí. Děkuji.

    Věra Mandlová