Veronika

  • 15. 1. 2021

    Kdysi jsem byla na terapii traumatu formou konstelací, a i když jsem si nestavila konstelaci, tak jsem prožívala dost náročné věci. Kdysi jsem byla také na konstelacích u 2 střídajících se průvodců, 2 pohledů, jeden uzemněný, jeden víc "shora". Tentokrát jsem byla u Tebe a musím říct, že to bylo obdivuhodné, dotažené, bezpečné. To, že ty lidi nějakým způsobem intuitivně čteš, namísto abys jen poslouchala jejich slova mi přišlo skvělé, funkční. Neuvěřitelné, že to dáš, celý den naladění, 8 různých konstelací. Klobouk dolů! Nikdy jsem si nestavěla zatím konstelaci vlastní. Většinou střípky něčeho se mě dotýkají. Většinou to samo stačí. Už to mi dává jiný úhel pohledu i zrcadlo sebe sama i možnost soucitu či pochopení jinak nepochopitelného. Děkuju za tu příležitost.

    Veronika