Zdena Fraňková

  • 6. 1. 2015

    Také moc díky, že jsem se mohla účastnit, vyjít z tzv. pohodlné zóny a sejít se i s lidmi, se kterými jsem se viděla poprvé. Program byl pro mne fajn a hry mi přinesly dost uvědomění o sobě :-). Skupina byla úžasně stmelená. 1.1. mi Petr ukázal labyrint. Byl pro mne hluboký pocit, si to moci projít v celém fyzickém těle (uvědomovala jsem si při průchodu spojení se seminářem, na kterém jsem byla na Hvaru s Kalyani). Děkuji za tak krásné zakončení roku a vykročení do nového roku.

    Zdena Fraňková