Zdena

  • 14. 6. 2017

    Mám stále ještě pocit, jako kdybych byla z polovic na Slovensku. Moc nám všem díky za spoluúčast. Cesta po Slovensku se mi naozaj líbila. Už v Brně, jak jsme nasedli do vozů, jsem se uvolnila a hodila pracovní věci za hlavu do prostoru. Slovensko je moc krásné. Cesta se vydařila nejen výběrem míst, kde jsme byli, ale skvělost cesty byla způsobena i námi všemi. Naozaj jsem si SK užila. Přeji nám všem krásné léto.

    Zdena