Zdenka

  • 21. 4. 2014

    Děkuji za sobotní spolusdílení, stále se mi přemítá spousta věcí hlavou...., spousta je toho ještě přede mnou. (Zpočátku mne sebehledání bolelo, teď to už vnímám jako skvělou a zajímavou cestu:-))

    Zdenka