PO PROUDU BLANICE
27.4. – 1.5. 2023
jarní vodácké putování po české řece.
Ubytování v klubovnách, večery s kytarou, návštěva pamětihodností a recesní program na téma HUSITI


Cena: 3.777 Kč zahrnuje ubytování pod střechou, jídlo 3x denně + svačinky po celé 4 dny, příspěvek na organizaci, materiál a program, vstupné do všech památek a pamětihodností, jízdenky na vlaky a jiné přesuny podél řek, příspěvek na naftu doprovodného vozidla s přívěsem, zapůjčení veškerého vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pytle), dopravu lodí a přepravu lidí podél řeky.
Můžete se rozhodnout navíc pro dobrovolný příspěvek do fondu pro sociálně slabší účastníky, kteří by chtěli na plavbu jet, ale kvůli financím nemůžou. Transparentní účet „Socfond“: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2801132520 Zájemci o plavbu, kteří jsou v sociálně slabé situaci, mohou požádat o příspěvek na toto putování. Ozvěte se, kdo máte zájem a potřebujete.

S sebou bude potřeba: teplý spacák, karimatka, dobrá pláštěnka!, baterka, nůž, ešus nebo miska, lžíce, láhev na vodu (může se hodit i termoska), hygienické potřeby, oblečení do každého počasí! Povinně kompletní oblečení navíc na převlečení pro případ převrácení lodě a namočení. A husitské oděvy! Dále kalichy, sudlice, palcáty, řemdichy, co kdo sežene!

Noclehy: Spát budeme v teple pod střechou dva dny v Protivíně a dva dny v Putimi, a zároveň dojíždět k řece každý den. V Protivíně ve skautské klubovně na ostrově, ve vesnické památkové rezervaci Putim v gotické tvrzi. Kdo chce soukromí, může si postavit stan na trávě u objektů.

Jídlo na putování bude zajištěno celodenně. Ráno zdravé obilné kaše s oříšky, někdy přes den studený oběd (chléb, vegepaštiky, pomazánkové máslo, sýr, zelenina), někdy teplé jídlo i přes oběd. Večer bude nachystáno navařené jídlo (vegetariánská kuchyně na plynové bombě). Začínáme večeří ve čtvrtek, končíme obědem v pondělí. Každý den dostanete i svačinky.

Lodě: řeky budeme sjíždět na dvoumístných gumových kánoích z půjčovny. K lodi bude mít každý účastník půjčené i pádlo a vestu a do dvojice vodotěsný pytel na osobní věci. Účastníci se budou v lodích střídat a poznávat plutí ve dvojicích s různými lidmi.

Trasa a zkušenosti: Toto putování přibírá i účastníky s málo zkušenostmi a začátečníky. Vodáckým dovednostem vás naučíme. Kdo na vodě nikdy nejel, bude ve dvojici s někým zkušenějším. Plavit se budeme po řece BLANICI z Bavorova přes Vodňany, Protivín, Putim k soutoku s Otavou. Po OTAVĚ pak z Čejetic do Písku. Podmínka účasti je umět plavat.

 

Husiti, pozor! Na této akci se budeme věnovat tématice středověku, což jistě skýtá mnoho radosti. Budeme prodávat odpustky, upalovat Jana Husa, přijímat podobojí, založíme Tábor, podnikneme křižáckou výpravu, vyrobíme zbraně, staneme se Božími bojovníky a kacíři. Přijde Jan Žižka, Zmikund liška ryšavá, Prokop Holý i Jan Roháč. čeká nás vítězství, bohatství, sláva! A pamatujte, nepřátel se nelekejme, a na množství nehleďme!

   

Začátek akce: čtvrtek 27.4. večer v Protivíně
Konec akce: v pondělí-svátek 1.5. odpoledne v Písku.

 

Plavbu vede: Jura a Markéta

Přihlášky: Markéta Černocká,
jezi@centrum.cz, 776 662 435

 

BLANICE je jihočeská řeka, pravostranný a nejdelší i nejvodnější přítok Otavy. Délka toku činí 94,7 km. Jméno vodního toku bylo odvozeno od přídavného jména blanná = protékající blaněmi. Staročeské slovo blaně znamená vlhká louka či pastvina. Blanice pramení ve vojenském újezdu Boletice. Nad Husincem na ní leží Husinecká přehrada. Vtéká do Českobudějovické pánve, kde vytváří četné volné meandry, mrtvá ramena a tůně. Ústí zprava do Otavy u Putimi. Blanice je řeka s největší populací perlorodky říční v České republice. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR žije v Blanici zhruba 20 tisíc kusů perlorodek z celkových asi 100 tisíc v Česku. Hojnost perlorodek v Blanici je způsobena jednak čistotou vody, druhak relativní teplotou vody. Dále je v řece protékající převážně luční krajinou dostatek potravy. Blanice patří k posledním pěti místům v Čechách, kde ještě žijí (dále na Malši, Teplé Vltavě, ve Zlatém potoce a v povodí Rokytnice na Chebsku). Dalšími původními živočichy Blanice jsou pstruzi obecní, na jejichž žaberní oblouky se larvy perlorodek přichytávají a šíří se řekou. V Blanici byl monitorován výskyt další řady vzácných živočišných druhů – vranka obecná, mihule potoční, střevle potoční, ledňáček říční a vydra říční, z dalších zvláště chráněných druhů živočichů byli zaznamenáni jelec jesen, mník jednovousý, a užovka obojková. Povodím řeky Blanice vedla jedna z nejstarších solných stezek na Šumavě, obchodní cesta z Pasova přes Prachatice do Písku a dále do Prahy. Od 10. století. Nazývala se Via Bohemica a později Zlatá stezka (Via aurea). Z Volar od této trasy odbočovala pašerácká cesta do Husince, která se vyhýbala celnici v Prachaticích. V současnosti průběh bývalé Zlaté stezky z velké části kopíruje silnice II/141. Pro vodáky je Blanice sjízdná od Spálence v délce 83 km. V řece Blanici se ve středověku rýžovalo zlato. V nivě Blanice jsou zachovány zbytky středověkých rýžovnických sejpů. Blanice protéká Husincem, Bavorovem, Vodňany, Protivínem, Maleticemi, Heřmaní a Putimí. Největšími městy na řece jsou Vodňany se sedmi tisíci obyvatel a Protivín s pěti tisíci obyvatel.

Řeka Blanice
ze Šumavy poutnice,
v sever na Husinec teče,
odtud k Vodňanům se vleče,
skrze Protivín se točí,
posléz u Putimi do Otavy vkročí.


Fotkofilmy z našich vodáckých akcí:

PO PROUDU ŘEK 2014-2015: https://www.youtube.com/watch?v=J2psb7fqvws
PO PROUDU ŘEK II. díl 2016-2017: https://www.youtube.com/watch?v=j9mlVH9-9rM&t=64s
PO PROUDU ŘEK III. díl 2018: https://www.youtube.com/watch?v=-un-LpUh2K4&t=167s
PO PROUDU ŘEK IV.DÍL 2019-2020: https://www.youtube.com/watch?v=xRbaOU0TJww
PO PROUDU ŘEK V. DÍL 2021: https://www.youtube.com/watch?v=CBO6hzaPPf4
PO PROUDU ŘEK VI. DÍL 2022: https://www.youtube.com/watch?v=Gw0Y2uqUXi0&t=220s