PO PROUDU OHŘE III.díl
podzimní plavba po střední Ohři od Vojkovic po Žatec
27.9.- 1.10.2023

Po loňském úspěchu částečně vypuštěného Orlíku navazujeme další upuštěnou přehradou – tentokrát Nechranice. Máme 4 dny na konci září díky státnímu svátku sv. Václava a máme 4 pestré dny na vodě v Podkrušnohoří. 

Vodácké podzimní dny:
1. den: horní tok Ohře z Vojkovic do Klášterce nad Ohří
2.  den: vodácké překvapení!! Trochu zakázané, vzrušující, neobvyklé, dobrodružné, nemůžeme prozradit veřejně.
3. den: Ohře z Kadaně kaňonem zvaným Želinský meandr až do přehrady Nechranice. Tento meandr je jindy zatopený přehradou, nyní odkrytý díky upuštění přehrady o 6m. Svižně tekoucí voda, která není jiné roky dostupná.
4. den: Ohře z pod hráze Nechranic do Žatce. Dle raftu.cz vyhlášený nejhezčí úsek!

Spaní v teple pod střechou základních škol. Ubytování – tentokrát využíváme základní školy – družiny. Tři noci budeme v ZŠ Klášterec nad Ohří a poslední noc v ZŠ Březno u Chomutova. Spaní na koberci na vlastních karimatkách, WC, sprcha. Spacáky a karimatky s sebou. Pro individualisty se jistě najde plácek, kde si postavit stan.

Návštěva pamětihodností podkrušnohoří! Co uvidíme a navštívíme kolem: lázně Evženie v Klášterci nad Ohří (kyselky), Landart galerie Rašovice, elektrárny a uhelné doly, rozhlednu Málkov (rozhled na hnědouhelnou pánev), město Kadaň, velkorypadlo Březenský drak, přírodní památku Střezovská rokle, Mozaiková plastika Magická brána v Březně. A závěr v Žatci může patřit Chrámu chmele a piva.


Lodě: řeky budeme sjíždět na dvoumístných plastových kánoích z půjčovny. K lodi bude mít každá loď půjčený i vodotěsný sud na osobní věci a 2 pádla a vesty. Zamilovaní partneři mohou plout v lodi stále spolu, ostatní účastníci se budou v lodích střídat a poznávat plutí ve dvojicích s různými lidmi pro atmosféru party. Lodě budeme tahat na vypůjčeném lodním vozíku za autem každý den na jiný úsek řeky. Zimní bundy pro jistotu s sebou (a náhradní velmi teplé oblečení).

Trasa a zkušenosti: Toto putování přibírá i účastníky s málo zkušenostmi a začátečníky. Vodáckým dovednostem se naučíte. Kdo na vodě nikdy nejel, bude první den ve dvojici s někým zkušenějším. Podmínka účasti je umět plavat. Horní Ohři z Chebu do Vojkovic jsme pluli před 9 lety. Letos v létě jsme byli na Dolní Ohři pod Žatcem. Nyní nás čeká její prostřední úsek (+ jedno překvapení, které Ohří je -i není).

Jídlo: Teplé večeře a snídaně, přes den oběd střídavě teplý a střídavě studený.

Začátek akce: středa 27.9.2023 večer v Klášterci nad Ohří
Konec akce: neděle 1.10.2023 odpoledne v Žatci
Doprava na akci domluvou podle počtu zájemců. Nabídněte auta – propojíme vás.

Pohybovat se budeme první dva dny pomocí vlaků + Červený drak s vozíkem s loděmi. Na třetí den budeme potřebovat více aut kvůli vyzvednutí lidí ze dna Nechranické přehrady, kam nic nejde. Nabídněte, kdo byste dojeli také autem. Propojíme vás s dalšími účastníky na cestu tam a zpět, a úseky Klášterec-Kadaň-přehrada a přehrada-Březno-Žatec vám proplatíme jako součást dopravy uprostřed akce.

S sebou: spacák, matraci, misku, lžíci, hrníček, termosku, pláštěnku, teplé oblečení, náhradní teplé oblečení, ještě jedno teplé oblečení. Kdo má, tak hudební nástroje, foťáky, a co vás napadne.

Cena: 3.850 Kč zahrnuje ubytování 4 noci pod střechou, jídlo 3x denně + svačinky po celé 4 dny, příspěvek na organizaci, materiál a program, vstupné do pamětihodností, jízdenky na vlaky na první dva úseky řek, příspěvek na naftu doprovodného vozidla s přívěsem a benzín pro ostatní auta na dopravu kolem přehrady, krmení pro knechta, zapůjčení veškerého vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, sudy, velký lodní vozík), dopravu lodí z půjčovny.

Můžete se rozhodnout navíc pro dobrovolný příspěvek do fondu pro sociálně slabší účastníky, kteří by chtěli na plavbu jet, ale kvůli financím nemůžou. Transparentní účet „Socfond“. Zájemci o plavbu, kteří jsou v sociálně slabé situaci, mohou požádat o příspěvek na toto putování.

Přihlášky:  Markéta Černocká, jezi@centrum.cz, 776 662 435