Regresní terapie

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta. Regrese = cesta zpět. Člověk si vybavuje potlačené vzpomínky a jejich zvědoměním je schopen se vyrovnat se zkušenostmi, kterými prošel. Regresní terapie je intenzivní cesta do nitra. Umožňuje pochopit a odstranit nahromaděné potíže. Může poskytnout nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme nebo přinést vysvětlení našich potíží v širších souvislostech. Základy regresní terapie položil v České republice Ing. Andrej Dragomirecký a nazval tento typ terapie Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP).

Lidé si přirozeně nevybavují staré traumatické události obsahují bolest. Bolestné události se mohly stát v raném dětství, v prenatálu u mámy v děloze (kdy jsme nerozlišovali její pocity od svých) nebo klidně i dávno před početím – v minulém životě. V těžkých situacích se člověku zúží vědomí, snaží se „přežít“ a neuvědomuje si věci kolem, emoce a bolest jsou většinou potlačeny. V podvědomí však zůstávají záznamy všeho a ty později z podvědomí působí. A to způsobuje nejrůznější potíže, které se mohou projevit třeba i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny. Stačí spouštěč podobný předchozí události a člověk se nastaví jakoby traumatická událost právě probíhala.Při regresní terapii se klient pod vedením terapeuta vrací po časové ose ke kořenům svých potíží, staré situace znovu prožívá, uvolňuje neprožité emoce, přiznává si bolest, uvědomuje si detaily, dochází k pochopení důvodů vzniku těch situací a k odpuštění sobě i druhým. Energie zmražená v minulosti se tak navrací do Přítomnosti. Tím dochází i k opadnutí současných potíží. Vlastním prožitkem zde může člověk nabýt také novou moudrost.