O mně

Narodila jsem se 2. června 1979 ve znamení blíženců a kozy jak dcera VLASTI-MÍRA a LUD-MILY v Jindřichově Hradci, městě majícím ve znaku ZLATOU RůŽI v modrém poli. Slunce odrážející se na modré hladině. Začátek léta a „devítkový rok". V České vlasti mír a milující lidé. Markéta Černocká. Skrz své jméno vnímám sebe jako perlu schovanou v pevné lastuře a příjmení předpovídá setkání s „černou nocí".

Do 7 let jsem vyrůstala hlavně na Moravě u Olomouce, mezi úrodnými poli.

Od 7 do 14 let potom zpátky v Jindřichově Hradci, s lesy a rybníky, zahradou u domu, kočkami, s rodiči na výletech, dětmi na ulici a v oddíle orientačního běhu. Organizovala jsem hry a zábavy pro děti kolem.

V dalším sedmiletí jsem studovala střední školu ve Veselí nad Lužnicí, trénovala v plaveckém oddíle, prozkoumávala jižní Čechy na kole, studovala v Praze a Brně učitelství, jezdila na výlety a vandry s kotlíkem a karimatkou po Česku a Slovensku. K výpravám jsem přidávala pro ostatní nejrůznější hry. V tomto období jsem poutníkem po zapomenutých krásách vlasti. Mávám vlakům, řekám, lesům.

Od 21 do 28 let jsem se zcela ponořila to brontosauři činnosti. Dostudovala jsem pedagogickou fakultu v Brně a poté vyučovala zejména přírodopis na několika základních školách v okolí. Bydlela jsem na mnoha místech a celou sebe dávala do aktivit v Hnutí Brontosaurus, hlavně do mnou založeného základního článku Svízel přítula, kde jsem se věnovala předsednictví a organizování nejrůznějších pracovních a prožitkových víkendovek pro rozvoj člověka, táborů pro mládež i dospělé, kurzů na stmelení školních kolektivů, výletů, putování, výprav. Jsem týmovým „hráčem", tvořím vždy jako iniciátor ve skupině lidí. A skrz nás přitékají nové hry a nápady, vše je ihned realizováno v nových a nových akcích pro ostatní. Učila jsem se i u Instruktorů Brno. Cestovala jsem vlaky a stopem několikrát na Balkán a dál na přechody hor. Všechny zážitky jsem sdílela s dětmi ve škole. Ke konci tohoto období jsem dálkově vystudovala Waldorfský seminář v Praze.

Po vstupu do svého pátého sedmiletí jsem byla životem dovedena vyučovat do brněnské waldorfské školy. Téměř dva roky jsem se vyvíjela v tomto zajímavém společenství dětí, rodičů a učitelů. Prožila jsem propojení sahající daleko nad pracovní rámec běžného učitele, svobodné tvoření, „alternativní" přístupy ze srdce, hluboké spojení s dětmi a jejich rodinami. Po odchodu ze školství jsem několik let pracovala s mentálně retardovaným Danielem jako asistentka, k tomu jsem intenzivně studovala, proměňovala se, cestovala do dalekých zemí, doma přijímala klienty na individuální terapie a každý měsíc pořádala semináře systemických konstelací a jiné různorodé akce.

Nyní v šestém sedmiletí život a tvoření pokračuje. Živím se tím, co mě baví a naplňuje, tvořím podle vnitřního vedení.  Jsem na Svém místě a odtud nabízím provázení konstelacemi a terapiemi. Do toho si užívám organizování zážitkových akcí a putování s lidmi s tábořením v přírodě - pěšky, na kolech i na lodích – se spaním venku, vařením na ohni a programem, kam také zařazuji „své“ umění. Propojuji ducha s hmotou, nebe se zemí.

Máte-li zájem, můžete se podívat také na můj životopis.
A tady jsou k přečtení některé moje příběhy a básně.